Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Ανταποκριτές ΟΓΑ

 

Το γραφείο αυτό επιμελείται όλων των θεμάτων που αφορούν σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.
 
Ώρες Επικοινωνίας : 07:30-14:00
Τηλέφωνο: 213 -2012900 (Εσωτ. 164 - 165)
Περισσότερες πληροφορίες http://www.oga.gr/