Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Αντιδήμαρχοι

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2016

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας , Πολιτισμού & Αθλητισμού:  κ. Φώτιος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: κ.Ευάγγελος Γαρούφος

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και Τεχνικών έργων: κ.Μαρία Λυμπέρη

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: κ. Ευάγγελος Χειμώνας

 

 

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Απόφαση Δημάρχου 2016