Με την παρούσα φόρμα μπορείτε να αιτηθείτε βεβαίωση ότι δεν οφείλετε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου θα επεξεργαστεί την αίτησή σας και θα ενημερωθείτε για την πορεία της.

Δικαιολογητικά
  1. Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. (εξοφλημένο)
  2. Εάν υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση Δ.Ε.Η. για το χρόνο διακοπής της τελευταίας 5ετίας & του τρέχοντος έτους
  3. Εάν υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση Δ.Ε.Η. για πόσα τ.μ. υπήρχε χρέωση για Τ.Α.Π., Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο.
  4. Έγγραφα που θεωρείτε απαραίτητα ή βοηθητικά για την διεκπεραίωση της αίτησης
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.