Με την παρούσα αίτηση μπορείτε να αιτηθείτε για Πιστοποιητικό Γεννήσεως
Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου θα επεξεργαστεί την αίτησή σας και θα ενημερωθείτε για την πορεία της.
Δικαιολογητικά
  1. Έγγραφα που θεωρείτε απαραίτητα ή βοηθητικά για την διεκπεραίωση της αίτησης
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.