Με την παρούσα αίτηση μπορείτε να αιτηθείτε για Προνοιακά, ιατρικά, ψυχιατρικά, εργασιακά, κοινωνικά κ.ά. ζητήματα
Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου θα επεξεργαστεί την αίτησή σας και θα ενημερωθείτε για την πορεία της.
Τα προσυμπληρωμένα πεδία που θα δείτε στην παρακάτω αίτηση είναι τα στοιχεία που έχετε δώσει κατά την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πύλη και δεν μπορείτε να τα αλλάξετε στις αιτήσεις.

Δικαιολογητικά
  1. Έγγραφα που θεωρείτε απαραίτητα ή βοηθητικά για την διεκπεραίωση της αίτησης
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.