Πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Δικαιολογητικά
  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
  3. Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.