Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης:

Δημαρχείο, Ι.Ράλλη και Δημάρχείου 1, Μεταμόρφωση , TK 14452
Τηλ.:  213 2012966
Fax.:  210 2853278

Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ (Υπόδειγμα)
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ (Υπόδειγμα)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Υπόδειγμα)
  4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.