Web Content Display Web Content Display

Διεύθυνση Περιβάλλοντος


Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 - 2012909

Τμήμα Καθαριότητας

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Κηποτεχνικών Εργασιών και Πρασίνου.
 • Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας
 • Τμήμα Ανακύκλωσης

 

Γενικό Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

 1. Η Δ/νση Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για τα δροµολόγια της Δηµοτικής Συγκοινωνίας, τη συντήρηση των οχηµάτων της και επιπλέον κανονίζει την εργασία των οδηγών σε αυτήν. ( πληροφ. Γ ραφείο Κίνησης )
 2. Η Δ/νση Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για το Πράσινο , πιο αναλυτικά για την παραλαβή δένδρων και φυτών και επιπλέον το φύτεµα, πότισµα, κλάδεµα όλων των δένδρων στους κοινόχρηστους χώρους εντός των ορίων του Δήµου (πληροφ. Γραφείο Γεωπονίας )
 3. Η Δ/νση Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη: α) για τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα η αποκοµιδή και µεταφορά των οποίων γίνεται κατόπιν συµβάσεως του Δήµου µε ιδιωτική εταιρεία που είναι εγκεκριµένη από την ΕΔΟΕ ( Εναλλακτική Διαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος), β) για την ανακύκλωση υλικών όπως γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο, µε τη τοποθέτηση ειδικών µπλε κάδων σε όλες της γειτονιές του Δήµου µας και τη διαρκή προσθήκη νέων ,όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ,και την προώθηση του προγράµµατος ανακύκλωση; µε τη διανοµή διαφηµιστικού υλικού του προγράµµατος και ειδικών σακουλών περισυλλογής των προς ανακύκλωση υλικών, γ) για το πρόγραµµα «ΑΦΗΣ», που αφορά στην ανακύκλωση µπαταριών µικρών φορητών συσκευών, µε κάδους τοποθετηµένους σε Δηµόσιες Υπηρεσίες του Δήµου µας.( Τµήµα Ανακύκλωση ).
 4. Η Δ/νση Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για τα αδέσποτα ζώα, µε πρόγραµµα στείρωσης, εµβολιασµού, αποπαρασίτωσης, δερµατοστιξίας τοποθέτησης αντιπαρασιτικού κολάρου και σήµανσης αυτών ,σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας.
 5. Η Δ/νση Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για την απολύµανση δηµόσιων κτιρίων, Σχολείων, φρεατίων δρόµων, ρεµάτων, γηπέδων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήµου. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα λειτουργεί κατόπιν συµβάσεως µε ιδιώτη.
 6. Η Δ/νση Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα των δρόµων και κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων του Δήµου (πληροφ. Γραφείο Καθαριότητας)
 7. Η Δ/νση Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για τα απορριµµατοφόρα και την αποκοµιδή των απορριµµάτων από τους κάδους που διαθέτει ο Δήµος, καθώς επίσης και για τα ανοιχτά φορτηγά και την αποκοµιδή των ογκωδών απορριµµάτων (πληροφ. Γραφείο Καθαριότητας και Γραφείο Κίνησης )
 8. Η Δ/νση Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα του Κοιµητηρίου (πληροφ. Γραφείο Κοιµητηρίου )

Παρακαλούνται οι Δηµότες όπως επικοινωνούν µε την Δ/νση Περιβάλλοντος στα τηλέφωνα που αναφέρονται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας περιλαμβάνουν ειδικότερα τα εξής:

 • Κατάρτιση και επίβλεψη εφαρμογής λεπτομερών προγραμμάτων καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης των συνήθων αστικών απορριμμάτων.
 • Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοίκηση των συνεργείων καθαριότητας.
 • Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Τμήματο
 • Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των συνεργείων του Τμήματος.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης για την έγκαιρη προμήθεια των εργαλείων και υλικών που χρειάζεται το Τμήμα.
 • Χειρισμός και φροντίδα για την αξιοποίηση των οχημάτων και μηχανημάτων με τα Τμήματα Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρομηχανολογικού για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη χρήση του μηχανικού εξοπλισμού των οχημάτων που διαθέτει το Τμήμα.
 • Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και τήρησης στοιχείων σχετικών με τις εκτελούμενες από το Τμήμα εργασίες (π.χ. στοιχεία απασχόλησης συνεργείων προσωπικού, οχημάτων, μηχανημάτων, στοιχεία ανάλωσης υλικών κ.λ.π.). Ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης με ανάλογα στατιστικά / απολογιστικά στοιχεία.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Κηποτεχνικών εργασιών και Πρασίνου

Το Τμήμα έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και συντήρησης των χώρων πρασίνου (πάρκα, άλση, κήποι, παρτέρια, σιντριβάνια, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, κλαδέματα ψηλών δένδρων στα πεζοδρόμια, υπαίθριους χώρους κλπ.) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν τη μελέτη και εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης πρασίνου δηλαδή συντήρησης, καθαριότητας, φυτοπροστασίας, βελτίωσης και επέκτασης των χώρων πρασίνου μέσα στα όρια του Δήμου (πάρκα, κήποι, άλση, παρτέρια, παιδικές χαρές, κλάδεμα ψηλών δένδρων, περιποίηση δενδροστοιχιών των πεζόδρομων, συντήρηση και βελτίωση πεζοδρομίων υπαίθριων χώρων κλπ.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν ειδικότερα τα εξής:

 • Συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την ετοιμασία του Προγράμματος Δράσης του Τμήματος (καθορισμός αναγκαίων έργων, επεμβάσεων, καθορισμός προτεραιοτήτων κλπ.).
 • Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος, καθορισμός αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κλπ.
 • Την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος, την ανάθεση ανάλογων μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, παρακολούθηση κλπ.).
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα ανάθεσης φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών και επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται από τρίτους.
 • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, φυτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ. που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία του Τμήματος. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγούμενων ειδών.
 • Κατάρτιση και εφαρμογή λεπτομερών προγραμμάτων φυτεύσεων, συντήρησης, ποτίσματος και φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και διοίκηση των συνεργείων του Τμήματος για την εκτέλεση των κηποτεχνικών εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και διοίκηση συνεργείων αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών.
 • Μέριμνα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των συνεργείων του Τμήματος.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης για την έγκαιρη προμήθεια των ανταλλακτικών υλικών / εργαλείων κλπ. που χρειάζεται το Τμήμα.
 • Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και τήρησης στοιχείων σχετικών με τις εκτελούμενες εργασίες του Τμήματος (πχ στοιχεία απασχόλησης, ανάλωσης υλικών κλπ.). Ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης με ανάλογα στατιστικά / απολογιστικά στοιχεία.
 • Την κατάρτιση λειτουργικών ή και αναλυτικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια μέσα και υλικά που είναι απαραίτητα για την προμήθεια του τμήματος.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-20120910

Το Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας έχει την ευθύνη για τα πιο κάτω:

 • Τον προσδιορισμό ετήσιων στόχων του τμήματος.
 • Τη σύνταξη και αναπροσαρμογή ανάλογα με τα δεδομένα ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών σε σχέση με τους χρόνους διαδρομής των γραμμών, τα δρομολόγια των λεωφορείων, τις στάσεις, τον συνδυασμό τους σχετικά με τις γραμμές του ΟΑΣΑ. Η εκπόνησή τους θα γίνεται εντός του τμήματος ή θα ανατίθεται σε μελετητή αν κριθεί απαραίτητο.

 

Aντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

 • Τήρηση μητρώου όλων των εργαζομένων στη Δ/νση με το αντικείμενο τη εργασίας τους
 • Προγραμματισμός των ετήσιων αδειών των εργαζομένων στην Καθαριότητα και αποστολή των σχετικών εντύπων στη Δ/νση Προσωπικού
 • Τήρηση Πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Τήρηση αρχείου όλων των εγγράφων της Δ/νσης

Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η τήρηση των πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου καθαρών από κάθε είδους απορρίμματα και ρύπους. Το Τμήμα επιμελείται της εν γένει καθαριότητας της πόλης (ενδεικτικά αναφέρονται η συλλογή των απορριμμάτων και απόθεσή τους στους προς αυτό αποδέκτες, ο καθαρισμός των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, ο καθαρισμός από αφίσες και πινακίδες), καθώς και του ειδικού καθαρισμού και ευπρεπισμού της πόλης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις (ασβέστωμα κρασπέδων, απομάκρυνση αντικειμένων). Το Τμήμα έχει την ευθύνη για την τήρηση των σχετικών με την καθαριότητα διατάξεων και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και με άλλους φορείς για την εφαρμογή τους στην πόλη. Το Τμήμα εντοπίζει τις τυχόν ανεξέλεγκτες πηγές ρύπανσης και προτείνει μέτρα για τον έλεγχο και την εξάλειψή τους. Εισηγείται στη Δ/νση μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα καθαριότητας.

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ