Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Οικονομική Επιτροπή

 

 

Τακτικά μέλη:

    Αθανασία Ακριώτη
    Χριστίνα Αντωνοπούλου
    Ευάγγελος Γαρούφος
    Γιώργος Χρονόπουλος
    Ευστράτιος Σαραούδας
    Μιχάλης Χαρίσης

 

Αναπληρωματικά μέλη:

    Θεόδωρος Σφυρής
    Μαρία Μαύρου
    Ευάγγελος Χειμώνας
    Βασίλης Καραβάκος
    Δημήτρης Περιβολαράκης

 

Αρμοδιότητες της Οικονομικής επιτροπής εκρέουν από το Άρθρο 72 N. 3852/10