Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Τμήμα Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού

 

Λογιστήριο Δήμου Μεταμόρφωσης
Τηλέφωνο: 213-2012917

Προϋπολογισμός
Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Προϋπολογισμό για το έτος 2016 στο Δήμου Μεταμόρφωσης.